torsdag 2 augusti 2012

Befolkningsökning leder inte per automatik till högre välstånd...

Våra korrumperade och falska politiker hävdar att Sverige blir rikare ju fler vi blir och ju fler blattar som kommer hit. Det verkar nästan som att dom får provision för varje svartskalle dom släpper in. Men en ny amerikansk studie publicerad i tidskriften Economic Development Quarterly har kommit fram till att det är precis tvärtom. I områden med låg befolkningstillväxt är inkomsterna högre, arbetslösheten lägre och fattigdomen mindre utbredd. Om ett område däremot drabbas av en snabb folkökning genom inflyttning så leder detta till högre arbetslöshet och sämre välfärd. Ganska elementärt, egentligen. Ju fler som ska dela på kakan, desto mindre över blir det till var och en. Om befolkningstillväxt vore kopplat till ekonomisk framgång borde ju länder som Pakistan och Bangladesh vara mycket rikare än exempelvis Sverige och Finland. Det handlar dessutom inte bara om antalet människor utan även om utbildningsnivå och intelligens. 70 miljoner vita, smarta, välutbildade tyskar är betydligt mer kapabla att skapa välstånd än 70 miljoner lågutvecklade Kongo-negrer med IQ fiskpinne. Det kan förefalla märkligt att våra politiker inte är medvetna om dessa självklara realiteter. Men med största sannolikhet är dom bara nickedockor åt en semi-hemlig grupp av elit-människor som vill förstöra Sverige i grunden.

Källor: Fria Tider1, Fria Tider2.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar