lördag 11 augusti 2012

Ullenhag vill ha en ännu generösare flyktingpolitik...


Sveriges integrationsminister Erik Ullenhag vill att flyktingpolitiken ska bli generösare. Att Sverige redan har i Europas särklass frikostigaste flyktingpolitik räcker tydligen inte för denna galning. Varför inte slå på stort med detsamma? Varför inte tvinga varenda svensk familj att härbärgera ett visst antal flyktingar i sina egna hem? Ibland undrar jag om inte en ond demon av något slag tagit denne till synes bögaktige fjant i besittning och använder honom som språkrör. Apropå allt snack om tortyr och dylikt. Jag skiter helt ärligt i om svartskallarna och negrerna riskerar krig, tortyr, svält m.m eller bara har det allmänt taskigt i sina egna länder. Det är deras eget problem. Det viktiga är att jag och mina vita medmänniskor har det bra(förutom antirasisterna och flyktingkramarna, förstås). Jag vill inte att blattingarna exporterar sina konflikter och sina undermåliga  arvsanlag till vår del av världen. 

Källor: Fria Tider, Expressen.  


0 kommentarer:

Skicka en kommentar