lördag 13 oktober 2012

"Den svenska drömmen..."

Miljöpartiet har lämnat in en motion i riksdagen som dom kallar "den svenska drömmen". Borde snarast döpas om till "den svenska mardrömmen", enligt mig. Motionen går i korthet ut på att fler ska få stanna, anhöriginvandringen ska ökas och att försörjningskravet för denna typ av invandring ska slopas. Visionen är en värld helt utan gränser.

Källor: AvpixlatRiksdagen.

Miljöpartiet måste vara det folkfientligaste av alla partierna i den svenska riksdagen. Dom vill importera mängder med analfabeter och annat lågutvecklat slödder från tredje världen till Sverige. Samtidigt vill dom  förbjuda energikällor som kärnkraft, kolkraft m.m och tokhöja skatterna för såväl privatpersoner som företag. Man vill ta död på den svenska industrin och ta hit u-ländernas befolkning till Sverige.Tanken är tydligen att Sverige ska förvandlas till ett utfattigt, lågteknologiskt u-land som är befolkat av u-landsmänniskor. När jag var yngre så ägnade jag mig åt diverse pyssel och knåp. Bland annat fanns det rit- och målarböcker där man kunde rita streck mellan olika numrerade punkter, och när man gjorde det så såg man hur ett motiv växte fram. Det kunde till exempel vara en gris, ko eller häst. Genom att dra en linje från punkt till punkt kunde man således få fram en bild. Massinvandring, feminism, EU, vanvettig miljöpolitik, slapp kriminalpolitik, fördumningen av skolan, allt hänger ihop. Lägger man ihop två och två och drar en linje mellan A, B, C och D etc så är det ganska uppenbart att Sverige styrs av främmande krafter vars agenda är att förstöra Sverige så mycket som möjligt. Men påtalar man detta för folk så tror dom att man är en tokig konspirationsteoretiker. Antingen är dom för blinda eller för korkade för att kunna dra några enkla slutsatser, eller så vill dom helt enkelt inte se sanningen i vitögat. 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar