torsdag 1 november 2012

Mångkultur ger psykisk ohälsa....

Enligt en ny brittisk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry ökar risken för psykisk ohälsa och psykoser bland dom som lever "blandat". Studien visar att om den egna etniska gruppen minskar i antal med tio procent i ett område, så ökar risken att drabbas av psykos med sju procent. Med anledning av resultaten drar forskarna slutsatsen att det är bättre för den psykiska hälsan att bo etniskt homogent. I studien ingick 4 281 vuxna över hela England. De etniska grupperna som inkluderades i studien var indier, bangladeshier, pakistanier, västindier, irländare och vita britter.

Kan tänka mig att den mångkulturella vardagen med ökad otrygghet och våld gör att många människor blir deprimerade och mår dåligt. Majoriteten av alla färgade u-landsbarbarer är så fula att man blir nedstämd bara man ser dom. Vi kan räkna med fler sådana som Peter Mangs och Anders Breivik i framtiden, för att inte tala om alla icke-vita psykfall som var knäppa redan när dom anlände till Europa.

Källa: Fria Tider

0 kommentarer:

Skicka en kommentar