måndag 14 januari 2013

Gemensamt asylpaket för EU på gång...


Av 365.000 asylsökare som kom till EU år 2011 så tog tio länder emot 329.000 och dom andra 17 länderna tog emot resterande 36.000. Men nu, efter mer än tio års förhandlingar, är ett gemensamt asylpaket för hela EU nära förestående. Detta väntas innebära att länder som tidigare inte tagit emot så många "flyktingar" kommer att få bära ett betydligt större lass i framtiden. Det verkar som att inget vitt, europeiskt land ska få komma undan den mångkulturella förstörelsen och det av Eliten planerade blodbadet. Desto större anledning för dom enskilda länderna i unionen att avbryta EU-samarbetet.

Källor: Avpixlat,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar