fredag 4 januari 2013

Japan ändrar sig angående kärnkraften...

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan för nära två år sedan beslutade den dåvarande japanska regeringen att avveckla all energiproduktion med kärnkraft i landet. Men nu har Japan fått en ny regering som rivit upp beslutet. Ett mycket klokt beslut. Jag hoppas att kärnkraftsmotståndarna får på nöten även här i Sverige och att man slutar hyckla om kärnkraften. Vi behöver energi, annars kommer merparten av oss att frysa och/eller svälta ihjäl, och dom som överlever kommer att  tvingas leva i en eländig tillvaro. Kärnkraft är förvisso ingen idealisk energikälla, men den är det bästa vi har efter vattenkraften. Dessutom är den nya generationens kärnkraftsreaktorer säkrare och effektivare än dom gamla.

Källa: Fria Tider

0 kommentarer:

Skicka en kommentar