torsdag 7 mars 2013

Borg vill bekosta massinvandringen med biståndspengar...

Finansminister Anders Borg vill skära ner det ekonomiska biståndet till fattiga länder med upp till tio procent och i stället lägga dessa pengar på flyktingmottagande i Sverige. Det verkar ju i och för sig inte helt ologiskt, med tanke på att alla u-landsblattar verkar söka sig till just Sverige. Det finns väl snart inga svartingar kvar i Blatte-land att tycka synd om, därav den ekonomiska omfördelningen. Men rent principiellt anser jag att skattepengar bör användas till att stimulera blattarna att stanna kvar i sina hemländer, i stället för att locka dom hit. Det blir bäst så för alla parter i längden.

Källa: DN

0 kommentarer:

Skicka en kommentar