lördag 25 maj 2013

Ett ständigt återkommande, nysvenskt fenomen...


Dom senaste dagarna har nyheterna präglats av bränder och upplopp. Det började i den blattetäta Stockholmsförorten Husby, men har sedermera kommit att sprida sig till andra stadsdelar runt om i Sverige med liknande befolkningssammansättning. Dessa primitiva, medvetet importerade svartskallar utför omedvetet sin lilla del av Den Stora Planen. Sannolikt har åtminstone några av dom kriminella grupperingarna som ägnar sig åt denna typ av vandalism blivit infiltrerade av agenter från diverse säkerhetsorganisationer som är lojala mot den globalistiska, sataniska agendan, och vars uppgift är att uppvigla bråkstakarna ytterligare och hålla hatet vid liv. Det finns mäktiga krafter som drar nytta av kaos och misär för att genomdriva sin egen agenda. 

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar, som anstiftats av ”illuminatis agenter”, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt, att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den israeliska staten), gemensamt förgör varandra. Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss till dess de nått total fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning ... Vi skall släppa loss nihilisterna* och ateisterna, och vi skall utlösa en fruktansvärd social katastrof, som i all sin fasa tydligt skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.
Då skall medborgarna, överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteten av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten – som i sin deistiska** anda, från och med då skall vara utan riktning och mål – strävande efter ett ideal, men utan att veta till vem den skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager. Denna opinionsyttring, blir följden av den allmänna reaktionära rörelse, som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade”.
- Frimuraren Albert Pike i ett brev till sin vän Giuseppe Mazzini från år 1871. Kampen om världsherraväldet har planerats i flera generationer.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar