söndag 26 maj 2013

Längre intervju med svenskt Mind Control-offer...

Nedan en intervju där ett f.d offer för mind control, Robert Näslund, beskriver hur Sverige tillsammans med övriga västländer ägnat sig åt olagliga och sjuka experiment på intet ont anande människor sedan flera årtionden tillbaka. Stater, regeringar, underrättelsetjänster och privata storföretag har i 60 års tid forskat om s.k mind control, förmågan att kontrollera och manipulera enskilda människors hjärnor. Denna forskning har kunnat ske helt utan någon som helst insyn i vårt skendemokratiska samhälle. Fångar, sjukhuspatienter, m.fl har sövts ner och fått diverse elektroniska implantat inopererade i sina hjärnor. Implantat som kan kontrolleras utifrån av främmande människor. Otaliga individer har fått sina liv förstörda och hamnat på mentalsjukhus. Andra har förvandlats till dom mördare och psykopater vi läser om i tidningarna och hör talas om i media. Tekniken har sedermera förfinats så till den grad att vi numera balanserar på gränsen till global diktatur. Kontrollmekanismerna är redan på plats. Det slutliga målet tycks vara att samtliga hjärnor på planeten ska kopplas samman till superdatorer som sedan ska användas till att styra oss. Intervjun kan förefalla väldigt lång och en smula tråkig för oss som är vana vid att få vår verklighet serverad till oss via korta treminuters nyhetssnuttar, men den är väldigt upplysande.

Robert Naeslund Mind Control Victim Intro sw from Henning Witte on Vimeo.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar