fredag 5 juli 2013

Kroatien blev EU:s tjugoåttonde medlemsland...

I dagarna har den Europeiska Unionen begåvats med ett nytt medlemsland, Kroatien. Själv tycker jag att man borde avveckla unionen i stället för att utöka den. Jag har fått berättat för mig av personer från det forna Jugoslavien att folken på Balkan är väldigt nationalistiska. Detta verkar dock inte hindra dom från att hora ut sig till EU. Vad är det för mening med att först kämpa för sitt lands självständighet bara för att sedan gå med i det allt mer totalitära EU? Nu är ju Kroatien ett katolskt land och området där landet ligger var väl integrerat i det romerska riket under antiken så då kan det kanske vara en idé för dom att alliera sig med det katolskt dominerade EU och Rom. För oss nordbor och protestanter vore det däremot bättre att lämna skiten så fort som möjligt. 500 år sedan gjorde våra förfäder uppror mot den katolska kyrkan och det korrumperade Rom och lade därmed grunden för den protestantiska kristendomen. Men tack vare EU har nu Rom återtagit områdena som dom förlorade under reformationen. Jag tycker att vi bör följa våra förfäders kloka exempel och bryta med det katolska väldet och dess korruption.

Källa: Expressen

0 kommentarer:

Skicka en kommentar