måndag 23 september 2013

Intressant om Mind Control med Daniel Estulin och Magnus Olsson...

Nedan ett intressant avsnitt ur det spanskspråkiga TV-programmet "Desde la sombra (Från skuggorna)" där man diskuterar hjärnkontroll (=eng. mind control). Programledare är Daniel Estulin, välkänd i konspirationsteoretiska kretsar för sina böcker om den hemlighetsfulla Bilderberggruppen. Medverkar i programmet gör svenske Magnus Olsson, expert i ämnet sedan många år och själv ett offer för hjärnkontroll. I 60 års tid har världens ledande nationer forskat kring hjärnkontroll i syfte att ta kontroll över människors hjärnor och skapa en fjärrstyrd, robotiserad befolkning. Denna forskning har bedrivits med hjälp av ovetande försökspersoner som inte givit sitt godkännande för att delta i dessa experiment. Det mest kända av alla dessa forskningsprojekt var den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s Project MKUltra. MKUltra var ett hemligt, olagligt forskningsprogram inom beteendemodifikation. MKUltra involverade användning av diverse metoder för att manipulera folks individuella, mentala tillstånd och ändring av hjärnfunktioner, inklusive hemlig administrering av läkemedel (särskilt LSD) och andra kemikalier, hypnos, sensorisk deprivation, isolering, verbala och sexuella övergrepp, samt olika former av tortyr. När dessa vidriga övergrepp kom till den amerikanska allmänhetens kännedom ledde det till att projektet officiellt lades ner i mitten av 1970-talet. Men i själva verket fortsatte forskningen som vanligt, fast under ännu mer hemlighetsfulla former. Tack vare modern nano-teknologi och nya superdatorer har utvecklingen inom detta område fullkomligen exploderat. Men nästan ingenting av detta framkommer i media, eftersom dessa projekt är hemliga. Det är i stort sett bara dom inblandade forskarna och politikerna och miljontals stackars ofrivilliga försökspersoner världen över som är bekanta med denna ondskefulla forskning. Många av dom hemska masskjutningar och massakrer vi hört talas om i media har utförts av personer som varit hjärnkontrollerade. I Sverige bedrivs denna forskning främst av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Det kanske mest skrämmande är att majoriteten av världens befolkning kan vara hjärnkontrollerade utan att veta om det. Verktygen för att bygga en högteknologisk, global polisstat finns redan. Programmet är på spanska och textat på engelska, och väl sevärt. Detta är ett ämne som angår oss alla.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar