fredag 6 december 2013

Grundades Finland av ockulta satanister..?

Den sjätte december är Finlands självständighetsdag, tillika Finlands nationaldag. Ett datum som har ett stort symboliskt värde för många finländare. Själv har jag gått och grunnat på om det inte kan vara så att det var ockulta frimurare-satanister som låg bakom att Finland blev självständigt. Se bara på datumet då Finland utropade sin självständighet. 6.12.1917. 1+9+1+7 blir tillsammans 18. 6+12 blir också arton. 6+6+6 blir arton, och 666  är en siffra som är välkänd i ockulta sammanhang. Är detta enbart en slump? Jag misstänker att så inte är fallet.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Birger Jarl som av någon anledning räknas som en stor man och riksbildare (Sverige existerade redan, han "enade" riket under sin egen ledning). Han lät avrätta två bröder, söner till Knut Långe och bägge legitima tronpretendenter, möjligen även valda kungar då man påträffat mynt med deras namn och med texten "Rex Sveciae" präglad. Deras namn var Holmger och Filip Knutsson, avrättade 1248 resp 1251. De hävdade Svithiods urgamla författning med kungaval i st f ärftlig monarki. BJ tog makten i S med stöd av Vatikanen och Hansan. Med en monark av guds nåde som ärvde makten, så gavs Vatikanen den religiösa och politiska makten över S. Den ekonomiska makten gavs till Hansan, genom att BJ gav dem rättigheterna till den svenska järnhandeln, från Bergslagen t utlandet via Mälarens utlopp. BJ hade ju tagit kontrollen över utloppen och grundat Stockholm, som under högmedeltiden hade tysk majoritet. BJ var en edsbrytare som t o m chockerade kyrkans män i Sverige, som ville få honom bannlyst. Han lovade fri lejd åt Filip och hans närmaste män om de lovade att lägga ned vapnen. I stället tillfångatogs de av den svekfulle BJ och halshöggs vid Kolbäck-Herrevadsbro. Påven Innocentius IV var dock mäkta imponerad och gav honom absolution för dessa edsbrott och för morden. Dessutom för brott han möjligen kunde ha begått under tiden som det tog för budbäraren att färdas från S till Rom. Mellan 1248 och 1251 befann han sig i Finland för att omvända Tavasterna till den "rätta" tron, varför man kan tänka sig att satanismen kom till Finland redan vid mitten av 1200-talet. BJ lät enligt traditionen mura in sin egen mor, Ingrid Ylva, ståendes i upprätt ställning i klocktornet i Bjälbo. Om det stämmer så vore väl det en satanisk handling om något, eller hur?

Skicka en kommentar