torsdag 31 december 2015

Monarki - bra eller anus..?I dagarna har DN kört en artikelserie om monarkins vara eller icke vara. Bör den avskaffas eller är den bra för Sverige? Rojalisterna hävdar att monarkin ger bra och billig PR för Sverige och är därmed att betrakta som en ren ekonomisk vinst, medan motståndarna å sin sida menar att ett styrelseskick där statschefen ärver sitt ämbete på grund av att han eller hon tillhör en särskild familj är oförenligt med en modern demokrati som bygger på allas lika värde.

Själv skulle jag definitivt inte ha något emot att avskaffa monarkin för gott. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i rika, blåblodiga svin. Det finns en populär teori om att vi alla har levt flera liv innan vi föddes in i vårt nuvarande liv. Jag kan tänka mig att jag i ett sådant tidigare liv förde högvälborna adelssvin till giljotinen under den franska revolutionen och lät halshugga dom jävlarna. Men om man bortser från det rent emotionella och ser rent krasst på det hela, finns det några reella fördelar eller nackdelar med monarkin? Rojalisternas argument att "en president kostar också pengar" är rent nonsens. Vem säger att vi behöver en president? Det är väl bara att köra på med en statsminister som vi gör nu? Möjligen kan man formellt utnämna riksdagens talman till president eller rikskansler eller vad fan som helst om man nu bryr sig, vill säga. Däremot är jag övertygad om att kungafamiljen genererar en hel del goodwill för Sverige vilket i sin tur ger upphov till indirekta ekonomiska intäkter som kan vara svåra att mäta. Republikanernas argument att monarkin är dålig för demokratin tar jag med en nypa salt. Tror inte monarkins avskaffande skulle innebära någon större skillnad, annat än rent principiellt. Den svenska demokratin är en skendemokrati som existerar bara för att inbilla folk att dom är fria och och att dom har något att säga till om. Det bästa är förmodligen att behålla monarkin som den är tills vidare. Folk i gemen är idioter och hjärntvättade på ett eller annat sätt. Det gäller inte bara människor i Sverige, utan även globalt. Sådana människor behöver sina traditioner som ett slags mental snuttefilt. En månghundraårig institution som monarkin låter sig därför inte avskaffas i en handvändning.

Enligt grundlagen måste Sveriges statsöverhuvud vara av den rätta evangelisk-lutherska läran. Ska bli intressant att se hur framtiden för monarkin kommer att gestalta sig i takt med att Sverige blir allt mindre kristet och allt mindre svenskt för varje år på grund av den höga invandringen.


Källor:

Lennart Torstensson: Sverige måste moderniseras och bli en republik.

Tomas Roland: Monarki billigt och bra för svensk demokrati.

Per von Zweigberk: Vad kostar det att avskaffa kungahuset?

Karl Benckert: Monarkin - en fråga om vår konstitution.

Bertil Wallgren: Ärftlig monarki är en omöjlighet i en demokrati. 

Caroline Halfvarson: Monarkin är mer än glitter, glamour och julbak på SVT. 

Paul Sandin: Demokrati eller kvasi-demokrati. 

Walter Guldbrandzén: Monarkin - för Sverige i (då)tiden. 

Ragnar Hagqvist: Ej av Guds nåde.