fredag 2 juni 2017

USA hoppar av klimatavtalet...

USA har valt att hoppa av Parisavtalet som trädde i kraft förra året, och som syftar till att få världens länder att minska sina utsläpp av växthusgaser. Denna nyhet har fått alla klimat-dårar att gå i taket. Själv tycker jag att det är ett klokt beslut. USA hade inte behövt hoppa av avtalet. Rent juridiskt hade man kunnat strunta i avtalet och kört på som vanligt. Men som symbolhandling har det betydelse. Det är ett utsträckt långfinger och ett stort 'fuck you' till alla klimat-homos. Självklart har jag inget emot att man värnar om miljön, men klimatbluffen handlar bara om att utöva kontroll över världens länder och blåsa folk på pengar. Visst är det märkligt att alla miljö-dårar gapar högt om klimatet, men är väldigt tysta om verkliga miljöproblem, som t.ex genmanipulerade grödor, växtgifter inom jordbruket, läkemedelsrester i naturen m.m?

(Källor: Aftonbladet, ExpressenSydsvenskan,   

Visionären Jacque Fresco är död...

Det är med viss sorg och saknad jag läser att Jacque Fresco, grundaren av The Venus Project, har avlidit helt nyligen. Nu kommer ju inte detta som någon blixt från en klar himmel. Gubben var över hundra bast. Fresco var en självlärd man som var verksam inom industriell design, arkitektur och social ingenjörskonst. 1995 grundade han och hans partner Roxanne Meadows det så kallade Venusprojektet, vars mål är att utveckla ett alternativ till vårt nuvarande samhällssystem som bygger på pengar och krediter. Fresco förespråkade en resursbaserad ekonomi där alla jordens tillgångar är gemensamma för hela mänskligheten och där alla varor och tjänster är tillgängliga för alla utan några som helst penningtransaktioner. Detta menade han skulle utgöra lösningen för världens problem, såsom fattigdom, krig, kriminalitet, miljöförstöring etc.

Det finns onekligen mycket i Jacque Frescos vision som tilltalar mig. När jag var en ung pojke drömde jag ofta en framtid där maskiner och robotar gjorde allt tråkigt arbete så att människorna fritt kunde ägna sig åt att bara ha kul och njuta av livet i största allmänhet. Sedan växte jag upp och blev allt mer cynisk med tiden och slutade att drömma. Numera tycker jag att jag var en smula naiv. På samma sätt ser jag med viss skepsis på Frescos idéer om en bättre värld. Jordens befolkning är ju som bekant uppdelad i en mängd olika raser, etniciteter, kulturer, religioner, livsåskådningar etc. Många motstridiga viljor. Många idioter. Det skulle krävas en totalitär världsdiktatur för att förverkliga hans idéer, vilket jag inte tror alla skulle uppskatta. Fresco ville att datorer skulle ersätta alla odugliga och korrumperade politiker eftersom han ansåg att datorer var outtröttliga och inte kunde bli korrumperade på samma sätt som människor. Vet inte om jag håller med riktigt där. Datorer kan hackas och utsättas för sabotage. Och hur ska man göra med alla egoistiska typer som ynglar av sig som råttor på andras bekostnad? Dom kommer ju inte att sluta med det bara för att dom får alla sina behov tillgodosedda och inte längre behöver kämpa lika hårt för att överleva. Det skulle krävas någon form av tvångsåtgärder och barnbegränsning för att bibehålla den ekologiska balansen.

Många frågetecken, som sagt. Men å andra sidan är inte vårt nuvarande system heller särskilt mycket att hänga i granen. Det förefaller minst lika dåraktigt att klamra sig fast vid ett ekonomiskt system som vi bevisligen vet är varken särskilt rättvist eller funkar särskilt bra. Många klagar, men ytterst få är villiga eller kunniga nog att göra något åt saken. Fresco försökte, i alla fall, och hans projekt lever vidare. Jag rekommenderar alla som inte sett hans föreläsningar på Youtube att göra det.